Gốc > TIN TỨC >

Kết quả giao lưu văn toán tuổi thơ tiểu học cấp thành phố

Ngày 14 tháng 3 năm 2011, trường THSp cử đội tuyển 16 HS lớp 3, 4, 5 tham gia giao lưu văn toán tuổi thơ cấp thành phố tại trường tiểu học Yên Thanh, kết quả cụ thể như sau:

 

TT

SBD

Họ và tên

Sinh ngày

Lớp

Điểm thi

Xếp giải

Toán

T.Việt

Tổng

1

16

Lê Việt Hà

14.9.2002

3

2

3,5

5,5

 

2

57

Nguyễn Ngọc Tuấn

27.02.2002

3

2,5

5,5

8

Ba

3

49

Đoàn Thị Thảo

13.02.2002

3

2,75

4,75

7,5

KK

4

26

Phạm Thu Huyền

26.10.2002

3

3

4,5

7,5

KK

5

30

Nguyễn Mai Linh

08.12.2002

3

6,5

4,75

11,25

Nhất

6

62

Hà Thị Thu Chinh

18.8.2001

4

4,5

6,5

11

KK

7

66

Phạm Tùng Dương

28.5.2001

4

5,25

5,75

11

KK

8

88

Trần Vũ Long

28.01.2001

4

5,5

5

10,5

KK

9

80

Trần Thị Thu Huyền

15.6.2001

4

6

6,5

12,5

Nhì

10

79

Lê Thị Thu Huyền

02.11.2001

4

6,5

5,75

12,25

Nhì

11

202

Đào Minh Quang

07.10.2000

5

3,5

8,75

12,25

Nhì

12

178

Trần Thanh Lan

06.03.2000

5

4

5

9

KK

13

179

Mai Vũ Thảo Linh

14.11.2000

5

4

5,75

9,75

KK

14

150

Bùi Việt Hà

03.05.2000

5

5,5

7

12,5

Nhì

15

232

Vũ Hoàng Trung

03.10.2000

5

6,5

4,25

10,75

Ba

16

135

Nguyễn Hữu  Bằng

02.09.2000

5

7,5

7,25

14,75

Nhất

 


Nhắn tin cho tác giả
Vũ Đức Kiên @ 14:08 12/03/2011
Số lượt xem: 677
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Tin thể thao